مقالات

آخرین مقالات آموزشی سی حامی را از این بخش دنبال کنید

اولین استارت آپ ویکند جهرم در تاریخ ۹ تا ۱۱ اسفند ماه ۹۶ با حمایت مدرسه کسب و کار سی حامی برگزار گردید.این رویداد با مشارکت بیش از ۷۰ نفر و با حضور منتورهایی از سایر مناطق کشور در سه روز برگزار گردید که شرکت کنندگان بر روی ایده های خود کار کردند و بوم کسب وکار را به کمک منتورهای رویداد کامل نمودند.
0

عبارت مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید Enter را جهت جستجو فشار دهید.